سفارش تبلیغ
صبا

امامت در کودکی جمعه 87/12/16 ساعت 11:56 عصر

 الف: امامت در خردسالى در ابتدا به این نکته
توجه شود که این تنها مهدى( ع )نیست که در کودکى به امامت رسیده است بلکه قبل از
او امامان دیگر بلکه انبیاى دیگر در کودکى به مقام امامت و نبوت رسیده اند، که به
نمونه هایى اشاره مى شود: 1. نبوت حضرت عیسى( ع )از ابتداى ولادت: قرآن از زبان
حضرت عیسى در حالى که کودک بود چنین نقل مى کند »[ کودک ]گفت: من بنده خدا هستم،
به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است«.(2 (1. اعطاى کتاب و مقام نبوت به
حضرت یحیى در کودکى: خداوند متعال در این زمینه مى فرماید: »اى یحیى کتاب‏[ خدا ]را
به جد و جهد بگیر و[ ما ]از کودکى به وى حکم‏[ نبوت ]دادیم«.(3 (2. امام جواد( ع ):
در سلسله امامت اولین امامى که در سن کودکى به امامت رسید نهمین پیشواى شیعیان بود
و از آنجا که این مسئله در دوران امامت بى سابقه بود مورد پرسش و شک عده اى قرار
گرفت حضرت با تصریحات و بیانات خود قلب شیعیان را آرام کرد. معمر بن خلاد مى گوید:
از امام رضا( ع )شنیدم که مطلبى‏[ راجع به امر امامت ]بیان کرد و سپس فرمود: شما
چه احتیاجى به این موضوع دارید؟ این ابوجعفر[ امام جواد ]است که او را به جاى خود
نشانیده و قائم مقام خود ساخته ام و فرمود: ما خاندانى هستیم که خردسالانمان مو به
مو از بزرگسالانمان ارث مى برند«.(3) صفوان بن یحیى گوید: به امام رضا( ع )عرض
کردم: پیش از آنکه خدا ابى جعفر را به شما ببخشد، درباره جانشینان از شما مى
پرسیدیم و شما مى فرمودید: خدا به من پسرى عنایت مى کند، اکنون او را به شما عنایت
کرد و چشم ما را روشن کرد، اگر خداى ناخواسته براى شما پیش آمدى کند به که بگرویم؟
حضرت با دست اشاره به ابى جعفر( امام جواد )کرد که در برابرش ایستاده بود. عرض
کردم: قربانت گردم، این پسر سه ساله است فرمود: چه مانعى دارد؟ عیسى سه ساله بود
که به حجت قیام کرد«.(4) و همین طور امام هادى( ع )نیز در سن قبل از بلوغ به امامت
رسیده است. امام زمان علیه السلام اما امام زمان کم سن ترین امامى است که به امامت
رسیده است. امام باقر( ع )فرمود: »صاحب هذا الامر، صاحب این امر کم سن و سال ترین
و گمنام ترین ماست«.(5) راز همه این انتخاب ها این است که امامت امرى است الهى، و
با عنایت ویژه خاص به این جهت عنایت خداوند شامل هر فرد با لیاقتى بشود، او از
عهده هر مسئولیتى که خداوند اراده نموده بیرون خواهد آمد، پس امامت یک امر عادى و
قراردادى نیست که با معیارهاى بشرى انتخاب شود، به این جهت هر کسى هم این لیاقت را
ندارد، چنان که خداوند متعال پس از آن که ابراهیم را به مقام امامت بشارت داد، در
جواب او که پرسید: آیا این شرافت نصیب ذریه ام مى گردد؟ او فرمود: »پیمان من به
ظالمین نمى رسد«.(6) ممکن است این پرسش به ذهن بیاید که چرا خداوند برخى امامان و
انبیاء را در کودکى به این امر انتخاب کرده اند، در پاسخ باید گفت هر چند مصالح
تمام تقدیرات و دستورات الهى براى ما روشن نیست ولى این نکات را به عنوان دلایل
احتمالى یاد آور مى شویم: 1. آزمایش مردم بدون شک امتحان در شرایط غیر عادى بهتر
تحقق مى یابد وگرنه در شرایط عادى تسلیم بودن مردم در مقابل دستورات خداوند با
ارزش است ولى آن اهمیت بالاى شرایط غیر عادى را ندارد. پذیرش امام در سن و سال
معمولى هر چند داراى ارزش است ولى پذیرش امامت در شرایط غیر عادى مانند کودکى و
خردسالى مى تواند از یک طرف وسیله آزمایش مردم باشد و از طرفى کسانى که در مقابل
این امر سر فرود مى آورند، نشانه تسلیم کامل و اطاعت محض از اراده و فرمان الهى
تلقى مى شود. 2. امامت امر الهى است امامت در کودکى مى تواند این امر را ثابت کند
که امامت امرى است الهى ولى در بزرگى این شائبه را پیش مى آورد که ممکن است رسیدن
به امامت فقط از طریق تلاش و کسب فضایل خود شخص مى باشد. عمرو بن اشعث گوید: شنیدم
امام صادق( ع )فرمود: »شما گمان مى کنید هر کس از ما امامان که وصیت مى کند به هر
کس

بخواهد
وصیت مى کند؟ نه به خدا چنین نیست بلکه امر امامت عهد و فرمانى است که از جانب خدا
و رسول خدا براى فردى پس از شخص دیگر( از خانواده ما )تا به صاحبش برسد«.(3 (7. انتخاب
الهى بر اساس لیاقت هاى ذاتى و سرانجام انتخاب امام و نبى در کودکى این حقیقت را
به اثبات مى رساند که اعطاى نبوت و امامت بر اساس فضایل ذاتى است در کنار تفضل
الهى، و این امر مربوط به روح متعالى افراد مى شود و ربطى به سن و سال ندارد. اسماعیل
بن بزیع مى گوید: از حضر ابى جعفر( امام جواد )راجع به امامت پرسیدم و گفتم: آیا
ممکن است امام از هفت کمتر باشد؟ فرمود: بلى، کمتر از پنج سال هم مى شود«.(8) اما
درباره لیاقت ذاتى آنها حضرت فرمود: »از آنجا که خداوند به هنگام آفرینش پیامبران‏[
و امامان ]مى دانست که آنان از او فرمان بردارى مى کنند و تنها او را عبادت نموده،
هیچ گونه شرکى روا نمى دارند[ از موهبت هاى ویژه خویش برخوردارشان ساخت ]پس اینان
به واسطه فرمان بردارى از خداوند به این کرامت و منزلت والا رسیده اند«.(4 (9. تحقق
امامت در کودکى و نشان دادن آن همه کمالات و فضائل در پرتو آن از نظر کلامى خود
اثباتگر لیاقت هاى برجسته و الهى و لدنى بودن علم و فضائل ویژه اهل بیت( ع )است،
چنانکه سخن عیسى در گهواره و ادعاى نبوت حجت بر خود است و خود اثبات گرا الهى بودن
آن. معرفى منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. امامت و رهبرى، شهید مرتضى مطهرى. 2. امامت
و ولایت، هادى نجفى، دارالذخائر قم. 3. سیره پیشوایان، مهدى پیشوایى، مؤسسه امام
صادق( ع )بخش زندگى امام جواد( ع )و امام زمان( ع (. 4. مجله مبلغان شماره 41، 1424
ق، ص 41 به بعد. ب: توضیح درباره عالم ذر( 1 ) در قرآن کریم سخن از یک پیمان و عهد
و میثاق و گواهى به میان آمده است که خداوند از انسان ها گرفته است. روشن ترین آیه
اى که بر این حقیقت دلالت دارد این است: »به یادآور زمانى را که پروردگارت از پشت‏[
و صلب ]فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت و آنان را گواه بر خویشتن ساخت‏[ و فرمود
]آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آرى، گواه مى دهیم‏[ چرا چنین کرد؟ ]براى
اینکه در روز رستاخیز نگویید ما از این غافل بودیم«.(10) این آیه از دقیق ترین
معنى و شگفت ترین نظم برخوردار است( 2 )از آنجا که در این آیه سخن از ذریه و فرزند
خردسال آدم( ع )به میان آمده، از این آیه به »آیه ذر« یاد مى کنند و به خاطر کلمه »الست«
به »پیمان الست« معروف است. همچنین لفظ ذریه در قرآن نوزده بار وارد شده که در
تمام موارد نسل انسان مراد است«.( 3 )البته آیات دیگرى هم داریم که مفسر این حقیقت
معرفى شده اند«.(11) درباره تفسیر این آیات نظریات مختلفى ارائه شده است که به دو
دیدگاه بسنده مى کنیم: 1. منظور از عالم ذر و این پیمان »عالم استعدادها« و »پیمان
فطرت« است به این معنى که هر گاه فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب( پشت و کمر )پدران
به رحم مادران که بیش از یک ذره نیستند، منتقل مى شوند، خداوند استعداد و آمادگى
فهم و شناخت ربوبیت و توحید را به آنها مى دهد، یعنى هم در نهاد و فطرتشان این سر
الهى به صورت یک حسن درونى و ذاتى به ودیعه گذارده مى شود و هم در عقل و خردشان به
صورت یک حقیقت خودآگاه. خداوند در طول زندگى دنیایى آثار صنع و نشانه هاى یگانگى
خود را به انسان نشان مى دهد و آنان را بر این امر گواه مى گیرد. گویا مى فرماید: »الست
بربکم« و انسان ها با زبان حال پاسخ مى دهند »بلى شهدنا« پس در اینجا پیمان تکوینى
است و سخن گفتن مانند خبر دادن رنگ رخساره از وضعیت درونى شخص است.(12) بنابراین
بیان، مراد از عالم ذر همان فطرت انسانى است. انسان هاى بدوى و متکامل در این
احساس اشتراک دارند، که همه مربوبند و خداوند رب آنها است.(13) پس انسان ها در
سویداى دل از این پیمان ذاتى و شناخت فطرى غافل نبوده و نیستند لذا خداوند در
قیامت علیه همه انسان ها احتجاج مى کند برخى روایات موافق این نظریه است. از جمله
ابن سنان از امام صادق( ع )از فطره الله پرسید. آن حضرت فرمود: »فطرت الله اسلام
است که خداوند هنگام

پیمان
گرفتن آنان را بر فطرت توحید آفرید و فرمود: آیا پروردگار شما نیستم؟ در آنجا کافر
و مؤمن حضور داشت«.(14) و در مورد امامان مى خوانیم که امام صادق( ع )فرمود: »هنگامى
که خداوند اراده آفرینش‏[ انسان ]نمود آنها را نزد خود[ به صورت ذرات ]حاضر نمود و
فرمود به آنها: پروردگارتان کیست؟ اول کسى که جواب دادند پیامبر اکرم( ص )و
امیرالمؤمنین و یازده امام بودند که گفتند: تو پروردگار ما هستى پس خداوند به آنها
علم و دین داد«.(2 (15. نظر علامه طباطبایى: ایشان مى گوید: عالم »ذر« روح این
عالم است که آن را عالم »غیب« نیز مى گویند. توضیح اینکه هر موجودى دو وجه( صورت و
جنبه )دارد: وجهى به سوى خدا که زمان و تدریج در آن راه ندارد. و وجهى به سوى دیگر
که در آن تدریج و زمان راه دارد خداوند متعال در قرآن مى فرماید: »وقتى‏[ خداوند ]بخواهد
چیزى را ایجاد کند، به آن مى گوید: موجود شو بى درنگ به وجود مى آید« »کن« هم امر(
دستور )و هم مخاطب درست کن از طرفى وجود شى‏ء، و از طرفى ایجاد شى‏ء است و این
موجود منبسط یک وجه الى الله است که عالم ذر است و همان موجود یک وجه دیگر دارد که
همین دنیاى ظاهر است.(16) و در متن المیزان این نتیجه را انتخاب مى کند که تدبر در
آیات مى رساند که انسان در یک عالم سابقى بر این عالم بوده که خداوند بین افراد
این نوع انسانى جدایى انداخته و آنها را از هم تمییز داده و آنها را گواه بر
خویشتن قرار داد که آیا پروردگار شما نیستم، آنها در جواب گفته اند گواهى مى دهیم.(17)
معرفى منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج 23، ص 2 .317.
منشور جاوید، جعفر سبحانى، قم، توحید، ج 3 .2. مجله مبلغان، شماره 69، 1383، ص 121
-126.------------------------ پى نوشت: 1. در این بخش از مجله 69 مبلغان استفاده
برده ایم. 2. علامه محمد حسین طباطبایى، چاپ پنجم، مؤسسه اعلمى، بیروت، ج 8، ص 306
و چاپ دارالکتب الاسلامیه، ج 8، ص 3 .320 -324. منشور جاوید، جعفر سبحانى، چاپ
فرهنگ، اصفهان، ج 2، ص 63.

پى‏نوشت‏

 (1) )مریم، آیه 30).

 (2) )مریم، آیه 12).

 (3) )اصول کافى، محمد بن یعقوب کلینى، ترجمه سید
جواد مصطفوى، ج 2، ص 104 شیخ مفید، الاختصاص، ص 279).

 (4) )الکافى، ج 1، باب الاشاره و النص على ابى
جعفر الثانى(.

 (5) )النعمانى، کتاب الغیبه، تهران، مکتبه
الصدوق، ص 184، دلائل الامامه، طبرى، ص 852).

 (6) )بقره، آیه 124).

 (7) )اصول کافى، همان، ج 2، ص 25، حدیث 2، بصائر
الدرجات، ص 470).

 (8) )همان، کافى، ج 2، ص 22 و بحارالانوار، ج 25،
ص 103).

 (9) )بحارالانوار، داراحیا التراث العربى، دوم، 1403،
ح 10، ص 170).

 (10) )اعراف، آیه 172).

 (11) )اعراف، آیه 102 و حدید، آیه 8 ر. ک: تفسیر
نمونه، ناصر مکارم شیرازى، دارالکتب الاسلامیه، ج 23، ص 317).

 (12) )کنزالدقایق، میزرا محمد مشهدى، تحقیق
مجتبى عراقى، اول، ج 3، ص 742 و المیزان، همان، ج 8، ص 310).

 (13) )المیزان، همان، ج 8، ص 308، فطرت، مرتضى
مطهرى، چاپ دوم، انتشارات صدرا، ص 181، تفسیر نمونه، همان، ج 17، ص 455).

 (14) )تفسیر البرهان، ج 3، ص 236).

 (15) )محسن فیض کاشانى، تفسیر صافى، بیروت مؤسسه
الاعلمى للمطبوعات، بى تا، ج 2، ص 253).

 (16) )در محضر علامه طباطبایى، محمد حسین رخ
شاد، چاپ اول، نهاوندى، ص 43 -42).

 (17) )المیزان، همان، چاپ اسلامیه، ج 8، ص 336).


: یک طلبه با عبای مشکی

تو مرا یاد کنی یا نکنی من به یادت هستم ()


ِْلیست کل یادداشت های این وبلاگ

به یاد دوران وبگردی
امضاء از یک هنرمند
ساخت ایمیل
تبلیغ مدرن 2
تبلیغ مدرن1
چگونه می خوای جوابش رو بدی
روز افتخار نسل نوع انقلاب
رفتار عمر با زنان
استدلال به غیرت عرب
تقدیم به مادر پاکیها 2
تقدیم به بانوی پاکیها1
چند معمای فکری
معرفی کتاب
تقدیم به رهبر عزیزم
یک قرار عاشقانه
[همه عناوین(75)][عناوین آرشیوشده]

خانه
مدیریت
پست الکترونیک
شناسنامه
 RSS 
 Atom :: کل رفقای من::
123751


:: رفقای امروز ::
19


:: رفقای دیروز ::
34:: درباره حقیر ::

یک طلبه با عبای مشکی

:: لینک به وبلاگ ::


:: پیوندهای روزانه::

مذهبی [6]
[آرشیو(1)]


:: آرشیو ::

طوفا ساعت 3
مشتریهای خدا
یک امام جمعه در دست اشرار
بخون و گرنه از دستت می ره
یک امام جمعه در دست اشرار
یک شیعه با سلاح قلم 1
فاطمه سرچشمه پاکیها
7. یک شیعه با سلاح قلم 2
میوه درخت طوبی
سوغات مشهد
نعمتی به نام فاصله
پرسش و پاسخ پیرامون انسان
هرگز به فکر خوشایند مردم نباش
عشق دودی
آیا کار این مرد درست است؟؟؟؟
شیخ حسنعلی نخودکی
به بهانه غربت بقیع
یک شیعه با سلاح قلم 4
کی دانشجو است؟
بیایید مجانی مهربان باشیم
نیاز من و تو چیه؟
تو ماندی من رفتم
روحانیت؟؟؟؟؟؟؟؟
امام زمان با دین جدید
عاشقانه با معشوق
الوعده وفا
مناظره
امامت در کودکی
تصاویر جدید اغتشاشات
اتفاقات در انتخابات


:: دوستان من (لینک) ::

مهندس محی الدین اله دادی
بتلیجه
لحظه های آبی
عاشق آسمونی
یادداشتها و برداشتها
.: شهر عشق :.
منطقه آزاد
رازهای موفقیت زندگی
سربازی در مسیر
عشق پنهان
گروه اینترنتی جرقه داتکو
خاکستر این شراره دیگر سرد است...
سکوت پرسروصدا
هدیه
صفحات خط خطی
مهندسی متالورژِی
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
مناجات با عشق

exchange55
فکر نو مساوی پیشرفت
دین حق
تبلیغ ِآگهی
ESPERANCE55
تا ریشه هست، جوانه باید زد...
.:تـــــیم آی تــــــــــی:.
::::: نـو ر و ز :::::
سفر به ماوراء
سیر بی سلوک
دوستانه و صمیمانه
دفتر چه یادداشت یک خواهر طلبه
باز مانده تنها
سیری به ماوراءالطبیعه
یک سید دوست داشتنی
ثروتمند ترین مرد جهان
عاشورا
یه مخلوق
پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام دهشتی


:: لوگوی دوستان من ::


:: بیا با هم رفیق بشیم ::

 

:: موسیقی وبلاگ::


  گزارش تصویری مراسم کانون
 
   دوستانه و صمیمانه
 
   وبلاگ برادران کانون - گروه آر وی
 
   وبلاگ ویژه سفر کربلای 82 کانون
 
   واحد دانشجویی کانون - باصر
 
   مدرسه متافیزیک کانون
  
   نگارخانه کانون - فال و تماشا
 
   آموزشگاه زبان انگلیسی کانون
 
   وبلاگ آموزشگاه زبان
 
   نمآهنگ های کانون
 
   انجمن شعر خواهران کانون
 
   واحد قرآنی خواهران کانون - فاران
 
   واحد قرآنی برادران کانون - ابرار
 
   واحد طلاب کانون
 
   ورزش و کانون
 
   واحد امداد کانون
 
   لخته های دل من
 
   معرفی کانون
 
   واصل - واحد شهدای کانون
 
   رهپویان چه خبر؟
 
   واحد هنری کانون - وری نایس
 
   وبلاگ واحد هنری کانون
 
  وبلاگ کاروان مشهد نوروز 83 کانون

 
سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا